I hate small talk

smalltalks.jpg

Reklamy

Sebejistota a jistota

A zrovna po dopsání minulého textu narazím náhodou na tento citát Eleanor Rooseveltové…

Lámu si hlavu s tím, jak ho přeložit, ale žádná česká varianta nezní tak dobře jako anglický originál. A při tom bychom ho právě v češtině tak potřebovali být schopní uplatnit! Nejlepší, na co jsem přišel, je:

Buďme (si) sebejistí, nikoliv jistí.

Alternativně:

Mějme sebedůvěru, nikoliv jistotu.

 

Chci tvoje dobro

Říkávám snoubencům, když je provázím v přípravách na manželství, že vztah začíná tím, že se nám někdo zalíbí a chceme ho mít. Jenomže zamilovanost ještě není láska, i když je to krásný cit. Snoubenci musí od toho vlastnického Já tě chci přejít k něčemu, co bychom mohli vyjádřit slovy Já chci tvoje dobro. To už je obtížnější, ale teprve tam začíná láska.

Jan Ranger v rozhovoru pro Psychologii.cz

A zde pár dalších úvah, které mě oslovily, z téhož rozhovoru:

Ježíš říká, milujte i nepřátele ve smyslu „Dělejte dobro těm, kdo vás nenávidí.“ On neříká, že k nim musíte cítit sympatii. Jen neoplácet zlo zlem. Nemstít se. To je samozřejmě nesmírně obtížné. Nenáviď hřích a miluj hříšníka, říká svatý Augustin, a to tady hraje svoji roli. Člověk by se měl snažit oddělovat zlo, které někdo koná, od jeho nositele. To hodně souvisí s empatií a snahou přijímat druhé se shovívavostí.

Nehloubej nad tím, kdo je tvůj bližní, ale ty sám se staň bližním každému člověku. Každý, i cizinec, ba i nepřítel se pak má stát tvým bližním.

Zmínila jste Matku Terezu. Řekla i jinou moudrou věc: „Nemůžeme dělat velké věci, jenom malé věci s velkou láskou.“ A ona dělala všechno, co bylo v jejích silách. Sbírala děti, které ležely na ulici, a starala se o ně. Ostatní říkali, ale to je k ničemu, musíme změnit něco koncepčně ve společnosti… Já osobně si myslím, že na prvním místě musíme proměnit svoje vlastní srdce.